به نام هستی بخش

سلام. پس از مدتی غیبت و گرفتاری امتحانات با پستی ویژه بازگشتم.

این برنامه ای که در محیط C++ طراحی گردیده است با دریافت وزن و قد فرد، شاخص توده بدنی او را حساب کرده و به وی نشان می دهد که لاغر(thin)، مناسب(fit)، اضافه وزن(OV) و یا چاق(fat) می باشد.


* O.V. به معنای (Over Weight) یا همان اضافه وزن خودمان است که برای اختصار به این شکل نوشته شده.

ملاک این برنامه به شرح زیر است:

BMI

وضعیت

کمتر از 19

لاغر

بین 19 تا 25

مناسب

بین 25 تا 30

اضافه وزن

بیشتر از 30

چاق

 

* البته قابل ذکر است که ارائه ی یک وضعیت جرمی مناسب فاکتور های دیگری علاوه بر BMI را نیز شامل می شود مانند تراکم بافت های استخوانی و ... که بهتر است در وقتی دیگر از آن صبحت کنیم.

در پایان نیز این برنامه تعداد افرادی که لاغر یا چاق بوده و یا اضافه وزن داشته اند و همچنین افرادی که وزنشان مناسب بوده به علاوه ی میانگین BMI افراد را نشان می‌دهد.

در زیر دو نمونه قرار دادیم :

نمونه‌ی 5 نفره (برای افراد بی حوصله!)

نمونه‌ی 100 نفره (برای آمارگیران و پژوهشگران)