بسم الله الرحمن الرحیم

سلام دوستان عزیز! با توجه به اینکه شبکه های اجتماعی روز به روز بیشتر و بیشتر می‌شوند، شما به عنوان یک کاربر رایانه و اینترنت نمی‌دانید که کدام شبکه اجتماعی را برای عضویت برگزینید. شبکه ی اجتماعی مکانی است که فرد برای شناساندن خود به افرادی که فراتر از فامیل و همسایه و هم حملی ها هستند، عضو آن می‌شود. برای سنجیدن اینکه کدام شبکه اجتماعی کامل است، باید.........