اگر شما عبارت "why iranian" را بنویسید این پیشنهاد ها را به شما می دهد.......!

1- چرا ایرانی ها کراوات نمی پوشند؟

2- چرا ایرانی ها از اسلام متنفرند؟!

3- چرا ایرانی ها عرب نیستند؟

4- چرا ایرانی ها از آمریکا متنفرند؟

5- چرا انقلاب ایرانی ها ......؟!

6- چرا ایرانی ها ابلیسک آتش میزنند؟

7- چرا زنان ایرانی زیبا هستند؟

8- چرا ایرانی ها باهوش اند؟

9- چرا ایرانی ها زیبا هستند؟

10- چرا ایرانی ها سفید پوستند؟

در رابطه با ایرانی ها ایم تفکرات در دنیا حاکم است! شاید الان به خود ببالید اما سوال دوم بسیار مرموز و بحث برانگیز است!