وقتش نیست یه کم به خودمون بیایم؟!

لطفا شمایی که انگلیسی بلدی .... داری ترمی خداتومن خرج کلاس زبان می کنی!

به جای اینکه زبانتو تو FcaeBook به رخ این و اون بکشی ....

برو تو Wordpress،Blogspot و ... یه وبلاگ بزن و دینت رو به دنیا معرفی کن!!

اینم گذاشتم تا شاید غیرتت یه ذره بجنبه! ببین دنیا امام زمان تو رو کنار چه موضوعاتی گذاشته!

داعش ... اوباما ... دجّال ...