جامع ترین تحقیق پیرامون امام عصر (عج) و بررسی مسائلی که تا به حال هیچکس به خود زحمت تفکر درباره آنها را نداده است. 

اختصاصی پارسی سمپاد